Nasz Zespół

our team

Tomasz Wieczerzak


tomaszwieczerzak@helplex.pl

Dyrektor

Od 2000 roku do 2006 Pełnomocnik Samorządu Studenckiego UMK ds. Osób Niepełnosprawnych

Od 2000 roku Członek Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej.

Od 2009 do 2014 Doradca Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych i pracownik

Udział w wielu Konferencjach Naukowych na temat kształcenia Osób Niepełnosprawnych na poziomie wyższym między innymi na Uniwersytecie Warszawskim i KUL

Prowadzenie wykładów na zajęciach Seminaryjnych dla studentów Pedagogiki specjalnej na UMK,

Michał Szymel


opieka@helplex.pl


Specjalista ds. organizacji opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle

Wojciech Białek


bariery@helplex.pl


Specjalista ds. projektowania i likwidacji barier architektonicznych.

Czemu wybrać nas?

1

Nasza firma powstała w 2016 roku, a jej wielkim atutem jest to, że jest ona założona i prowadzona przez osobę niepełnosprawną, która przez sam fakt bycia osobą z niepełnosprawnością znacznie lepiej rozumie potrzeby ludzi będących w trudnym położeniu, a tym samym znacznie precyzyjniej potrafi odpowiadać na ich potrzeby.

2

Wart uwagi jest również fakt, że firma została uruchomiona przez pomysłodawcę dopiero wówczas kiedy on sam zdobył wieloletnie doświadczenie zawodowe w różnych aspektach związanych ze wsparciem osób wykluczonych społecznie.

3

Istotne było też skompletowanie wysoko wykwalifikowanego zespołu, który poza doświadczeniem zawodowym cechuje się ogromną empatią oraz zrozumieniem dla potrzeb drugiego człowieka.