Nasz zespół

Tomasz Wieczerzak


tomaszwieczerzak@
helplex.pl


Dyrektor
Od 2000 roku do 2006 Pełnomocnik Samorządu Studenckiego UMK ds. Osób Niepełnosprawnych

Od 2006 do końca 2007 Pełnomocnik Rektora i twórca biura ds. Studentów Niepełnosprawnych na UMK.

Od 2000 roku Członek Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej.

Od 2000 do 2008 w zarządzie tego stowarzyszenia.

Od 2009 do 2014 Doradca Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych i pracownik

Udział w wielu Konferencjach Naukowych na temat kształcenia Osób Niepełnosprawnych na poziomie wyższym między innymi na Uniwersytecie Warszawskim i KUL

Prowadzenie wykładów na zajęciach Seminaryjnych dla studentów Pedagogiki specjalnej na UMK,

Udział jako prelegent w konferencjach naukowych między innymi realizowanej przez profesora Andrzeja Wojciechowskiego z zakładu Pedagogiki Specjalnej UMK (której efektem była publikacja książkowa z moim artykułem pod tytułem „Obecność”

Realizacja Szkoleń dla Studentów Niepełnosprawnych w ramach grantów UE na zlecenie Biura Karier UMK,

Pomysłodawca i współtwórca rady przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. standaryzacji metod likwidacji barier w kształceniu Osób Niepełnosprawnych.

Udział w Wojewódzkiej Komisji Opiniującej obiekty pod kontem dostępności do potrzeb Osób Niepełnosprawnych.

Doradca Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej ds. Osób Niepełnosprawnych,

Zdobycie w 2007 roku nagrody „Lodołamacza” dla UMK jako pracodawcy najbardziej przyjaznego osobom niepełnosprawnym,

Organizacja wielu konferencji i seminariów naukowych na temat kształcenia niepełnosprawnych na poziomie wyższym w latach 2006 2014 między innymi z udziałem profesora Andrzeja Wojciechowskiego, prof. Bogusława Marka i wielu innych specjalistów bądź pełnomocników.

Udział również w pracach biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych, w czasie kierowanie tym biurem przez śp. Pawła Wypycha.

Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych studiujących na UMK z liczby kilkunastu w 2000 roku do ponad 700 w 2007 roku.

Udział w Kampanii społecznej województwa Kujawsko Pomorskiego „Rodzina bez Barier” – Prelekcja na konferencji kończącej tą kampanie,

Od 2015 roku członek Rady Fundacji Arkadia która działa na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej.

Doradca Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. Osób niepełnosprawnych,

Autor cyklu artykułów na temat łamania barier architektonicznych na zamówienie do pism branżowych między innymi miesięcznik „Aptekarski”

Michał Szymel


opieka@helplex.pl


Specjalista ds. organizacji opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle

Mirosław Czech


bariery@helplex.pl


Specjalista ds. projektowania i likwidacji barier architektonicznych.

Czemu wybrać nas?

1

Nasza firma powstała w 2016 roku, a jej wielkim atutem jest to, że jest ona założona i prowadzona przez osobę niepełnosprawną, która przez sam fakt bycia osobą z niepełnosprawnością znacznie lepiej rozumie potrzeby ludzi będących w trudnym położeniu, a tym samym znacznie precyzyjniej potrafi odpowiadać na ich potrzeby.

2

Wart uwagi jest również fakt, że firma została uruchomiona przez pomysłodawcę dopiero wówczas kiedy on sam zdobył wieloletnie doświadczenie zawodowe w różnych aspektach związanych ze wsparciem osób wykluczonych społecznie.

3

Istotne było też skompletowanie wysoko wykwalifikowanego zespołu, który poza doświadczeniem zawodowym cechuje się ogromną empatią oraz zrozumieniem dla potrzeb drugiego człowieka.